Category Archives: translations

אספקת אחריות מלאה ופיצויים מלאים עבור נזקי מים ולחות ונזקי כרסום או חדירה של חרקים שונים

אספקת אחריות מלאה ופיצויים מלאים עבור נזקי מים ולחות ונזקי כרסום או חדירה של חרקים שונים: כמובן שכאשר מדובר על אחריות מלאה אז מדובר גם על אספקת אחריות עבור כלל התכולה של הלקוח\ה אשר מיועדת להובלה או לאחסנה ובמשך כל תקופת האחסנה כולל אחריות על הליך ההובלה עד מקום האחסנה והליך ההובלה עד מקום היעד הרצוי מבחינת הלקוח\ה בתום תקופת האחסנה- כמובן שאם תמצאו אפילו מקק אחד או חרקים כלשהם בתכולה המאוחסנת מיד לאחר תום הליך ההובלה או בתום תקופת האחסנה אז תהיו מפוצים על כך כולל מתן פיצויים מלאים עבור נזקי מים ולחות אשר נגרמים במהלך תקופת האחסנה- דבר אשר בעצם לא קורה בכלל בחברה שלנו כיוון שאנו מחזיקים אך ורק מחסנים משוכללים וחדישים ביותר אשר ממוגנים מפני השפעות סביבתיות שונות וגם מפני מפגעים אנושיים שונים ולכן כמעט ולא קיים סיכוי כי אכן תמצאו פריטים רטובים או לחים בתום תקופת האחסנה אבל למקרה הצורך והסיכוי של האחד למיליון אנו גם מספקים אחריות ופיצויים מלאים במקרה של נזקי מים ולחות- אם זה במהלך תקופת האחסנה ואם זה במהלך הליך ההובלה עד מקום היעד.